IRカレンダー

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
  通期
決算発表
株主総会   第1Q
決算発表
    第2Q
決算発表
    第3Q
決算発表
 

2020年

12月11日
個人投資家向けIRセミナー
12月09日
2021年1月期 第3四半期決算発表
09月15日
2021年1月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
09月11日
2021年1月期 第2四半期決算発表
06月10日
2021年1月期 第1四半期決算発表
04月23日
第62回定時株主総会
03月12日
2020年1月期 通期決算発表

2019年

12月20日
個人投資家向けIRセミナー
12月06日
2020年1月期 第3四半期決算発表
09月12日
2020年1月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
09月10日
2020年1月期 第2四半期決算発表
06月11日
2020年1月期 第1四半期決算発表
04月23日
第61回定時株主総会
03月15日
2019年1月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
03月13日
2019年1月期 通期決算発表

2018年

12月11日
個人投資家向けIRセミナー
12月07日
2019年1月期 第3四半期決算発表
09月11日
2019年1月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
09月07日
2019年1月期 第2四半期決算発表
06月08日
2019年1月期 第1四半期決算発表
04月24日
第60回定時株主総会
03月14日
2018年1月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
03月13日
2018年1月期 通期決算発表

2017年

12月08日
2018年1月期 第3四半期決算発表
09月08日
2018年1月期 第2四半期決算発表
06月09日
2018年1月期 第1四半期決算発表
04月25日
第59回定時株主総会
03月14日
2017年1月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
03月10日
2017年1月期 通期決算発表

2016年

12月13日
個人投資家向けIRセミナー
12月09日
2017年1月期 第3四半期決算発表
09月13日
2017年1月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
09月09日
2017年1月期 第2四半期決算発表
06月10日
2017年1月期 第1四半期決算発表
04月26日
第58回定時株主総会
03月15日
2016年1月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
03月11日
2016年1月期 通期決算発表

2015年

12月10日
個人投資家向けIRセミナー
12月08日
2016年1月期 第3四半期決算発表
09月09日
2016年1月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
09月08日
2016年1月期 第2四半期決算発表
06月09日
2016年1月期 第1四半期決算発表
04月24日
第57回定時株主総会
03月17日
2015年1月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
03月13日
2015年1月期 通期決算発表

2014年

12月16日
個人投資家向け会社説明会
12月09日
2015年1月期 第3四半期決算発表
9月09日
2015年1月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
9月05日
2015年1月期 第2四半期決算発表
6月06日
2015年1月期 第1四半期決算発表
4月25日
第56回定時株主総会
3月18日
2014年1月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)
3月14日
2014年1月期 通期決算発表
HOME IR情報 IRカレンダー